HƯỚNG DẪN

Học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021 nhận mẫu đơn và nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh đang học. Thí sinh tự do nhận mẫu đơn tại các phòng GDĐT và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường THPT.

Văn bản hướng dẫn.

Chi tiết

Tra cứu nguyện vọng

(Không tìm thấy dữ liệu)