HƯỚNG DẪN

Thời hạn hoàn thành việc nhập học là trước: 17 giờ 00 ngày 21/7/2022. Sau thời hạn này, nếu học sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.
Văn bản hướng dẫn.

Chi tiết

Đăng ký tuyển sinh

01.

Trường THPT Trần Phú

Chỉ tiêu: 660 học sinh

02.

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 315 học sinh

03.

Trường THCS&THPT Tà Nung - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 80 học sinh

04.

Trường Phổ Thông DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 155 học sinh

05.

Trường PT Hermann Gmeiner - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 260 học sinh

06.

Trường THCS&THPT Chi Lăng - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 310 học sinh

07.

Trường THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 360 học sinh

08.

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chỉ tiêu: 660 học sinh

09.

Trường THCS&THPT Đống Đa

Chỉ tiêu: 180 học sinh

10.

Trường THCS&THPT Xuân Trường

Chỉ tiêu: 177 học sinh

11.

Trường THPT Yersin - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 200 học sinh

12.

Trường THCS&THPT Đạ Sar

Chỉ tiêu: 80 học sinh

13.

Trường THPT Lang Biang - Lạc Dương

Chỉ tiêu: 180 học sinh

14.

Trường THPT Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 440 học sinh

15.

Trường THPT Nguyễn Tri Phương TP. Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 280 học sinh

16.

Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 440 học sinh

17.

Trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 360 học sinh

18.

Trường THPT Lê Thị Pha

Chỉ tiêu: 240 học sinh

19.

Trường THPT Lộc Thanh

Chỉ tiêu: 360 học sinh

20.

Trường TH, THCS & THPT Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 80 học sinh

21.

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 245 học sinh

22.

Trường THPT Di Linh

Chỉ tiêu: 480 học sinh

23.

Trường THPT Trường Chinh

Chỉ tiêu: 260 học sinh

24.

Trường THPT Nguyễn Huệ

Chỉ tiêu: 270 học sinh

25.

Trường THPT Lê Hồng Phong

Chỉ tiêu: 420 học sinh

26.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 470 học sinh

27.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 260 học sinh

28.

Trường THPT Chu Văn An

Chỉ tiêu: 330 học sinh

29.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 420 học sinh

30.

Trường THPT Đức Trọng

Chỉ tiêu: 530 học sinh

31.

Trường THPT Lê Lợi - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 250 học sinh

32.

Trường THPT Đơn Dương

Chỉ tiêu: 300 học sinh

33.

Trường THPT Pró - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 380 học sinh

34.

Trường THPT Hùng Vương - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 340 học sinh

35.

Trường THPT Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 560 học sinh

36.

Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên

Chỉ tiêu: 128 học sinh

37.

Trường THPT Cát Tiên

Chỉ tiêu: 200 học sinh

38.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 191 học sinh

39.

Trường THPT Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 300 học sinh

40.

Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 90 học sinh

41.

Trường THPT Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 223 học sinh

42.

Trường THPT Thị Trấn Đạm-Ri huyện Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 240 học sinh

43.

Trường THPT Tân Hà - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 380 học sinh

44.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 360 học sinh

45.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 320 học sinh

46.

Trường THPT Thăng Long - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 415 học sinh

47.

Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Chỉ tiêu: 120 học sinh

48.

Trường THPT Đạ Tông

Chỉ tiêu: 240 học sinh

49.

Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

Chỉ tiêu: 200 học sinh

50.

Trường THPT Gia Viễn

Chỉ tiêu: 156 học sinh

51.

Trường THPT Lộc An - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 280 học sinh

52.

Trường THPT Lộc Thành

Chỉ tiêu: 370 học sinh

53.

Trường THCS & THPT Lộc Bắc - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 126 học sinh

54.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Chỉ tiêu: 300 học sinh

55.

Trường THPT Phan Bội Châu

Chỉ tiêu: 450 học sinh

56.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Chỉ tiêu: 200 học sinh

57.

Trường THPT Lâm Hà

Chỉ tiêu: 410 học sinh

58.

Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 360 học sinh

59.

Trường THCS&THPT Đạ Nhim

Chỉ tiêu: 80 học sinh