HƯỚNG DẪN

Tuyển sinh các trường THPT Công Lập:
Các trường THCS tổ chức cho Học sinh đăng ký theo thời gian cụ thể như sau:

 TP. Bảo Lộc; huyện Di Linh; huyện Đạ Tẻh; huyện Đam Rông 

 Ngày 27/5/2024 

 Huyện Bảo Lâm; huyện Đức Trọng; huyện Đơn Dương;
 huyện Lạc Dương 

 Ngày 28/5/2024

 TP. Đà Lạt; huyện Lâm Hà; huyện Đạ Huoai; huyện Cát Tiên

 Ngày 29/5/2024

 Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại trường THPT;
 Trường THPT nhập hồ sơ của thí sinh tự do,
 nhập dữ liệu vào phầm mềm tuyển sinh

 Hoàn thành
 trước  17 giờ 00
 ngày 29/5/2024 

Tuyển sinh các trường THPT ngoài công lập:
Học sinh đến trường nhận phiếu ĐKTS và làm thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại trường nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh. Trường tổ chức kiểm tra, rà soát thông tin; thu nhận hồ sơ, lập danh sách học sinh tham gia tuyển sinh từ ngày 1/6 đến 20/7/2024.

Đăng ký tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025

 

01.

Trường THPT Trần Phú

Chỉ tiêu: 630 học sinh

02.

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 315 học sinh

03.

Trường THCS&THPT Tà Nung - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 90 học sinh

04.

Trường Phổ Thông DTNT THCS&THPT tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 155 học sinh

05.

Trường PT Hermann Gmeiner - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 270 học sinh

06.

Trường THCS&THPT Chi Lăng - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 360 học sinh

07.

Trường THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 315 học sinh

08.

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chỉ tiêu: 720 học sinh

09.

Trường THCS&THPT Đống Đa

Chỉ tiêu: 225 học sinh

10.

Trường THCS&THPT Xuân Trường

Chỉ tiêu: 186 học sinh

11.

Trường THPT Yersin - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 270 học sinh

12.

Trường THCS&THPT Đạ Sar

Chỉ tiêu: 95 học sinh

13.

Trường THPT Lang Biang - Lạc Dương

Chỉ tiêu: 229 học sinh

14.

Trường THPT Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 500 học sinh

15.

Trường THPT Nguyễn Tri Phương TP. Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 315 học sinh

16.

Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 500 học sinh

17.

Trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 360 học sinh

18.

Trường THPT Lê Thị Pha

Chỉ tiêu: 270 học sinh

19.

Trường THPT Lộc Thanh

Chỉ tiêu: 455 học sinh

20.

Trường TH, THCS & THPT Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 140 học sinh

21.

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 245 học sinh

22.

Trường THPT Di Linh

Chỉ tiêu: 500 học sinh

23.

Trường THPT Trường Chinh

Chỉ tiêu: 280 học sinh

24.

Trường THPT Nguyễn Huệ

Chỉ tiêu: 280 học sinh

25.

Trường THPT Lê Hồng Phong

Chỉ tiêu: 545 học sinh

26.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 550 học sinh

27.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 330 học sinh

28.

Trường THPT Chu Văn An

Chỉ tiêu: 310 học sinh

29.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 410 học sinh

30.

Trường THPT Đức Trọng

Chỉ tiêu: 585 học sinh

31.

Trường THPT Lê Lợi - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 270 học sinh

32.

Trường THPT Đơn Dương

Chỉ tiêu: 320 học sinh

33.

Trường THPT Pró - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 385 học sinh

34.

Trường THPT Hùng Vương - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 360 học sinh

35.

Trường THPT Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 690 học sinh

36.

Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên

Chỉ tiêu: 135 học sinh

37.

Trường THPT Cát Tiên

Chỉ tiêu: 225 học sinh

38.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 270 học sinh

39.

Trường THPT Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 450 học sinh

40.

Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 90 học sinh

41.

Trường THPT Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 240 học sinh

42.

Trường THPT Thị Trấn Đạm-Ri huyện Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 240 học sinh

43.

Trường THPT Tân Hà - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 390 học sinh

44.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 380 học sinh

45.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 322 học sinh

46.

Trường THPT Thăng Long - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 420 học sinh

47.

Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Chỉ tiêu: 140 học sinh

48.

Trường THPT Đạ Tông

Chỉ tiêu: 240 học sinh

49.

Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

Chỉ tiêu: 225 học sinh

50.

Trường THPT Gia Viễn

Chỉ tiêu: 135 học sinh

51.

Trường TH&THCS Tây Sơn

Chỉ tiêu: 0 học sinh

52.

Trường THPT Lộc An - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 320 học sinh

53.

Trường THPT Lộc Thành

Chỉ tiêu: 410 học sinh

54.

Trường THCS & THPT Lộc Bắc - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 156 học sinh

55.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Chỉ tiêu: 370 học sinh

56.

Trường THPT Phan Bội Châu

Chỉ tiêu: 500 học sinh

57.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Chỉ tiêu: 225 học sinh

58.

Trường THPT Lâm Hà

Chỉ tiêu: 470 học sinh

59.

Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 450 học sinh

60.

Trường THCS&THPT Đạ Nhim

Chỉ tiêu: 80 học sinh