I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN BIỆT HỆ CÔNG LẬP:
- Từ ngày 02/6/2022 đến ngày 09/6/2022, các trường THCS tổ chức cho học sinh Đăng ký tuyển sinh chính thức. Thời gian cụ thể của từng huyện/thành phố thực hiện theo Phụ lục II

5

Tổ chức cho học sinh đăng ký trực tuyến. Cụ thể:

5.1

Huyện Bảo Lâm

Ngày 02/6/2022

5.2

Huyện Đức Trọng

Ngày 03/6/2022

5.3

Huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Ngày 04/6/2022

5.4

Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương

Ngày 06/6/2022

5.5

Huyện Di Linh

Ngày 07/6/2022

5.6

Thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà

Ngày 08/6/2022

5.7

Thành phố Bảo Lộc, huyện Đam Rông

Ngày 09/6/2022

 

- Trường hợp không tham gia ĐKTS, học sinh và cha mẹ học sinh phải ký cam kết nộp cho nhà trường.
- Trước 11 giờ 00 ngày 10/6/2022, học sinh phải nộp lại phiếu ĐKTS có đủ chữ ký của học sinh, cha mẹ học sinh cho trường THCS lưu giữ. Trường hợp không nộp đúng hạn xem như không đăng ký tuyển sinh.

II. TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN:
1. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 09/6/2022.
- Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng năm học 2021-2022 nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh đang học. 
- Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi.
2. Môn thi, lịch thi, hình thức thi, địa điểm thi:
a) Môn thi:
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên tương ứng với lớp chuyên.
b) Lịch thi, thời gian làm bài thi:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Bắt đầu tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

19/6/2022

(Chủ nhật)

Chiều

14 giờ 00:Học sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), học Quy chế thi.

20/6/2022

(Thứ 2)

Sáng

Ngữ văn - Không chuyên

08 giờ 00

90 phút

Chiều

Tiếng Anh - Không chuyên

14 giờ 00

60 phút

21/6/2022

(Thứ 3)

Sáng

Toán - Không chuyên

08 giờ 00

90 phút

Chiều

Môn chuyên: Toán; Sinh; Vật lý; Ngữ văn; Tiếng Pháp

14 giờ 00

120 phút

22/6/2022

(Thứ 4)

Sáng

Môn chuyên: Tin học; Hóa học; Địa lý; Lịch sử; Tiếng Anh

08 giờ 00

120 phút


c) Hình thức thi:
- Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
- Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm.
- Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính.
- Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận.
d) Địa điểm thi: Tại Trường THPT Chuyên Thăng Long và Trường THPT chuyên Bảo Lộc.