I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN BIỆT HỆ CÔNG LẬP:
- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 26/5/2021.
- Thông tin học sinh đăng ký trong đơn đăng ký dự tuyển không được thay đổi sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Thông tin về việc tuyển sinh, kết quả tuyển sinh sẽ được gửi đến số điện thoại liên hệ đã đăng ký trên đơn tuyển sinh. Trường hợp phát hiện sai sót về việc đăng ký tuyển sinh (nguyện vọng, môn thi,...), chậm nhất là ngày 31/5/2021, học sinh phải liên hệ với nơi nộp đơn đăng ký để điều chỉnh.

II. TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN:
1. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trước 17 giờ 00 ngày 26/5/2021.
- Học sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021 nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh đang học. 
- Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên, nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi.
2. Môn thi, lịch thi, hình thức thi, địa điểm thi:
a) Môn thi:
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.
b) Lịch thi, thời gian làm bài thi:


c) Hình thức thi:
- Môn Tiếng Anh (chuyên) và Tiếng Pháp thi bằng hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
- Tiếng Anh (không chuyên) thi bằng hình thức trắc nghiệm.
- Môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính.
- Các môn thi còn lại thi bằng hình thức tự luận.
d) Địa điểm thi: Tại Trường THPT Chuyên Thăng Long và Trường THPT chuyên Bảo Lộc.