01.

Trường THPT Trần Phú

Chỉ tiêu: 630 học sinh

02.

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 315 học sinh

03.

Trường THCS&THPT Tà Nung - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 90 học sinh

04.

Trường Phổ Thông DTNT THCS&THPT tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 155 học sinh

05.

Trường PT Hermann Gmeiner - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 270 học sinh

06.

Trường THCS&THPT Chi Lăng - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 360 học sinh

07.

Trường THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 315 học sinh

08.

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chỉ tiêu: 720 học sinh

09.

Trường THCS&THPT Đống Đa

Chỉ tiêu: 225 học sinh

10.

Trường THCS&THPT Xuân Trường

Chỉ tiêu: 186 học sinh

11.

Trường THPT Yersin - Đà Lạt

Chỉ tiêu: 270 học sinh

12.

Trường THCS&THPT Đạ Sar

Chỉ tiêu: 95 học sinh

13.

Trường THPT Lang Biang - Lạc Dương

Chỉ tiêu: 229 học sinh

14.

Trường THPT Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 500 học sinh

15.

Trường THPT Nguyễn Tri Phương TP. Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 315 học sinh

16.

Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 500 học sinh

17.

Trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 360 học sinh

18.

Trường THPT Lê Thị Pha

Chỉ tiêu: 270 học sinh

19.

Trường THPT Lộc Thanh

Chỉ tiêu: 455 học sinh

20.

Trường TH, THCS & THPT Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 140 học sinh

21.

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Chỉ tiêu: 245 học sinh

22.

Trường THPT Di Linh

Chỉ tiêu: 500 học sinh

23.

Trường THPT Trường Chinh

Chỉ tiêu: 280 học sinh

24.

Trường THPT Nguyễn Huệ

Chỉ tiêu: 280 học sinh

25.

Trường THPT Lê Hồng Phong

Chỉ tiêu: 545 học sinh

26.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 550 học sinh

27.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 330 học sinh

28.

Trường THPT Chu Văn An

Chỉ tiêu: 310 học sinh

29.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 410 học sinh

30.

Trường THPT Đức Trọng

Chỉ tiêu: 585 học sinh

31.

Trường THPT Lê Lợi - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 270 học sinh

32.

Trường THPT Đơn Dương

Chỉ tiêu: 320 học sinh

33.

Trường THPT Pró - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 385 học sinh

34.

Trường THPT Hùng Vương - Đơn Dương

Chỉ tiêu: 360 học sinh

35.

Trường THPT Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 690 học sinh

36.

Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên

Chỉ tiêu: 135 học sinh

37.

Trường THPT Cát Tiên

Chỉ tiêu: 225 học sinh

38.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 270 học sinh

39.

Trường THPT Đạ Tẻh

Chỉ tiêu: 450 học sinh

40.

Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng

Chỉ tiêu: 90 học sinh

41.

Trường THPT Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 240 học sinh

42.

Trường THPT Thị Trấn Đạm-Ri huyện Đạ Huoai

Chỉ tiêu: 240 học sinh

43.

Trường THPT Tân Hà - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 390 học sinh

44.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 380 học sinh

45.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 322 học sinh

46.

Trường THPT Thăng Long - Lâm Hà

Chỉ tiêu: 420 học sinh

47.

Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Chỉ tiêu: 140 học sinh

48.

Trường THPT Đạ Tông

Chỉ tiêu: 240 học sinh

49.

Trường THPT Phan Đình Phùng - Đam Rông

Chỉ tiêu: 225 học sinh

50.

Trường THPT Gia Viễn

Chỉ tiêu: 135 học sinh

51.

Trường TH&THCS Tây Sơn

Chỉ tiêu: 0 học sinh

52.

Trường THPT Lộc An - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 320 học sinh

53.

Trường THPT Lộc Thành

Chỉ tiêu: 410 học sinh

54.

Trường THCS & THPT Lộc Bắc - Bảo Lâm

Chỉ tiêu: 156 học sinh

55.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Chỉ tiêu: 370 học sinh

56.

Trường THPT Phan Bội Châu

Chỉ tiêu: 500 học sinh

57.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Chỉ tiêu: 225 học sinh

58.

Trường THPT Lâm Hà

Chỉ tiêu: 470 học sinh

59.

Trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng

Chỉ tiêu: 450 học sinh

60.

Trường THCS&THPT Đạ Nhim

Chỉ tiêu: 80 học sinh